Categories
九龍區通渠 九龍城通渠 利東村通渠 太古通渠 專業通渠方法 新界區通渠 港島區通渠 維修水喉 薄扶林通渠 通沙井 通渠服務 防水工程 高壓通渠

通渠移民糞便和廁紙做乜嘢能堵馬桶?

通渠移民糞便和廁紙為什麼能堵馬桶?

因為管道只有5公分粗通渠移民,手紙水一泡會吸附在管道內壁上。 普通馬桶不建議沖手紙通渠移民,並不是馬桶不好, 而是幾乎都咁。通渠 移民

54485818