Categories
九龍區通渠 九龍城通渠 利東村通渠 太古通渠 專業通渠方法 新界區通渠 港島區通渠 維修水喉 薄扶林通渠 通沙井 通渠服務 防水工程 高壓通渠

通渠神器采生巾把馬桶塞咗點算等急急急?

通渠神器淘寶衛生巾把馬桶堵了怎麼辦等急急急?

呢個好簡單通渠神器淘寶,直接用馬桶揣子 通渠神器淘寶,按在馬桶內下水口上,按住了,上下多揣幾下,就搞定了。 記住揣嘅要點係:一定要用大皮碗嘅揣子,小皮碗嘅效果好差,不行。 一定要將皮碗成個扣喺馬桶內下水嗰個口上,然後往下壓。 開始的幾下,一定先別把揣子提起來,要按在馬桶內那個下水口上,皮碗不離開,上下按、拔幾次,能聽到坑渠水流聲音。 最後再猛勁往上拔吓,通常雜物就出咗。 屋企常備一個吧,好常用嘅。 便秘、雜物掉進去,馬桶都容易堵的。 玩意好好用嘅。 屋企附近五金雜貨店都有嘢,唔好貪便宜,買好一些嘅。 能用好耐。 個樣就同下面圖類似,記住:一定係大皮碗!!! 圖片來自網絡,侵刪通渠神器淘寶

54485818